23 maio 2007

LA CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA

Noel Miguéns González

En el 2008 va a salir al mercado el primer coche con sistema self-driving, es decir, que es capaz de conducir él mismo. Su potencia es tal que permitiría conducir a 80km/h por ciudad con tráfico denso.

Esto, que parece más ficción que realidad, se consigue mediante sensores láser y reconocimiento de imágenes a través de cámaras de vídeo, que se comunican directamente con el ordenador del coche, y éste traduce las percepciones en órdenes para el acelerador, el freno y la dirección.

Es una cuestión de tiempo, pero ya está disponible en algunos países. Se trata del sistema avanzado de asistencia al conducto, y lleva dos aparatitos instalados: por una parte un control automático de velocidad basado en radar que mantiene la distancia con los coches de delante y detrás, acelerando y decelerando como corresponda. Por otra parte está el Lane Keep Assist System, que por medio de una cámara en el retrovisor vigila las líneas de la carretera y gira las ruedas por sí mismo para mantener el coche donde corresponde.


Por 1.400 euros es un chollo, aunque no permite echar una siesta: el coche comprueba cada 10 segundos que el conductor está despierto y con las manos en el volante. El funcionamiento , es exquisito, aunque un tanto brusco en las aceleraciones.

Una de las primeras marcas Volkswagen Passat cuya dirección, acelerador y frenos han sido modificados para que un ordenador pueda controlarlos. El vehículo está dotado de un láser en sus parachoques, de un radar y de un GPS.

Los avances de la inteligencia artificial deberían permitir producir en masa automóviles que conduzcan solos de aquí al año 2030, Hoy hay vehículos que son capaces de conducir casi 150 kilómetros sin ninguna intervención humana, y de aquí a 2010 esa distancia debería ser de 1.500 kilómetros .Estos vehículos van a cambiar nuestra vida, estos automóviles permitirán a los ciegos, a las personas de edad avanzada y a los niños tener una gran autonomía de desplazamiento.

La conducción automática permitirá que haya menos accidentes debido a la velocidad que sera regulada automáticamente mediante el ordenador, por lo tanto habra menos muertes en la carretera debido a la velocidad y a la imprudencia de los conductores. Otra ventaja muy importante se dara en los casos de que un conductor vaya borracho porlo tanto si se queda dormido el coche parara por si solo y asi no permitira que haya un accidente.

Etiquetas: ,

AFORROS DE ENERXÍA NO FOGAR

Nazaret Agrasar Crespo

A casa é por definición, o ámbito do privado. A electricidade facilítanos a vida diaria. Pero tamén é importantísimo ter en conta a transcendencia que hoxe en día supón o consumo de enerxía no interior dos fogares, o que hai que facer é un bo uso da enerxía e utilizala con mayor eficiencia.

Un principio esencial para o aforro da enerxía consiste en coñecer como funcionan os equipos e aparellos no fogar, os diferentes tipos de enerxías que consumen e o distinto aproveitamento que podemos obter deles.

Aforrar enerxía é o camiño máis eficaz para reducir as emisións contaminantes de CO2 á atmósfera, e polo tanto deter o quentamento global.


Ademais aforrar enerxía ten outras vantaxes para o medio ambiente. Todas estas vantaxes traducen a unha mellor calidade de vida.


Como aforrar enerxía:

A instalación eléctrica: Sempre se debe de revisar a instalación para buscar puntos quentes; apague as luces, desconecte os aparatos eléctricos,...

Iluminación no fogar: A iluminación representa unha terceira parte do consumo de enerxía nos fogares, do que se paga na factura por consumo de electricidad. Para iso ten que seguir unhas recomendacións.Debido á facilidade con que podemos usala electricidade, hai en ocasións que olvidamos o inmenso valor que ten. Afortunadamente cuidala enerxía é moi sencillo.

Etiquetas:

A ENERXÍA SOLAR

Alberto Otero García

A Enerxía Solar, e unha enerxía renovable que se basea na absorción da radiación solar para a producción de electricidade, ou simplemente para quentas algún liquido para a sua utilización posterior.

Hai varios tipos de enerxía solar:

-A enerxia solar térmica que mediante espellos que estan posicionados de unha forma na que todas as suas refraccions se concentren nun punto concreto. Estes espellos movense mediante, un ordenador,a medida na que se move o sol ppara concentrar sempre no mesmo punto a radiación. A radiacción dos espellos é reflexada nunha torre. Esta torre absorbe o calor e quenta auga, que se converterá en vapor a alta presión. Este vapor moverá unha turbina que está conetada a un alternador que oo xirar producirá electricidade. Logo o vapor de auga que sala, sera vapor a baixa presión ou auga directamente que volverá a torre para quentarse de novo coa radiación solar.

-A enerxía solar fotovoltaica baséase na utilización de paneles fotovoltaicos.Estes conteñen unhas celulas que o recibiren a radiación do sol xeran electricidade. Eses paneis estan formados por unas placas onde se atopan as células fotovoltaicas e sobre elas hai varios plásticos para obter mayor absorción. O recibir as radiacións, a celulas crean onha diferencia de potencial entre os dous conductores que teñen nos estremos da placa, e crean unha corrente continua de elecrons, ou sexa, electricidade para o seu posterior translado e consumo.

-Os colectores solares.Estes son os que se usan non so en centrais senon tamen nas casas.Este sistema conten unha placa solar que absorbe a radiación solar para trasmitirlle esa enerxía a auga que utilizaremos nos grifos, duchas e para calefacción. A placa ten que estar feita dun material oscuro para obter a mayor capacidade de absorción de radiación e a menor perdida posible.Cando a auga que pasa por un serpentin se quenta podemola usar directamente a temperatura que se atopa,ou usar un quentador de combustible para aumentar a sua temperatura.A enerxía solar ten moitas vantaxes, pero tamen os seus inconvenientes:


* Vantaxes:
-E unha enerxía renovable polo que non se esgotara por moito que a usemos.
-Non produce emisións contaminantes a atmosfera, ou sexa, non contamina.
-E relativamente barata.
-Non require moi to mantemento.

*Inconvenientes:
-Resulta moi caro construílas.
-So funcionan de día porque de noite non hai luz.
-Os dias que estan nublados non produce moito.
-Nas térmicas, tense que usar un pouco de combustible fósil xa que o sol n e capaz de quentar o suficiente a auga.


Etiquetas:

ROUPA INTELIXENTE

Adrián Castroagudín Silva

A roupa xa non brinda so abrigo,confort ou a posibilidade de seren mais ou menos atractivo.
O chiste está en transformalas tamén en elementos útiles e funcionais.
A esto se lle chama roupa intelixente. Chamamos intelixentes ás novas prendas de roupa que,debido ás súas caracteristicas especiais,mellora a nosa calidade de vida.Grazas aos novos avances na tecnoloxía,a roupa intelixente xa é un feito.


En Nova York,a empresa Sensatex diseña e fabrica unha prenda que permite coñecer on-line o estado da persoa.Non se deiferencia dunha camiseta normal,pero ocultos nas súas fibras hai diversos sensores que monitorean funcións orgánicas e envían os datos obtidos a ordenadores inalámbricos.Pode ser usado para deportistas,medicos ou incluso mesmo para o exército.
O actual dirixente da empresa International Fabric Machines ,ten diseños de zapatillas que cambian de cor debido ás distancias recorridas ou covertores de cama que graduan a intensidade da luz.

A enxeñeira textil Patricia Marino cita:

"La ropa inteligente en algunos casos combina la ingeniería de tejidos con la microelectrónica, con la incorporación de sensores que cumplen distintas funciones (telefonía, control remoto, alarma de seguridad, diversión, etcétera) y tienen la posibilidad de que la ropa se pueda lavar, ya sea a mano o a máquina.Los nuevos desarrollos pueden incorporarse desde la fibra; en ese caso se realizan producciones a muy gran escala y hace falta un mercado muy global para absorberlo. También es posible innovar en el tejido a partir de las terminaciones en la fase final del proceso textil, un emprendimiento más accesible para nuestra economía."

Mediante estas prendas,poderiase intercambiar información con outra persoa mediante un simple apretón de mans,escoitar música apretando un boton do teu xerseiou levar escrito mensaxes luminosos na parte de atrás da túa chaqueta. Ata se comeza a falar de roupa que non necesita que a limpen ou mesmo en Inglaterra se está a desenvolver roupa que se adapta ao clima.


A famosa marca de prendas deportivas Nike xa ten as súas patentes neste campo de tecnoloxía como,por exemplo,como zapatillas deportivas con música incorporada,traxes de baño especiais e roupa antisuor, entre outros.

No ámbito médico,podese destacar a invención de prendas que administren automáticamente os medicamentos do emfermo,un diabético,poderiase tomar a súa insulina sempre,ainda que sexa un pouco despistado.


E, para rematar, o favorito das féminas: o probador do futuro.

Etiquetas: ,

O NADAL E O MEDIO AMBIENTE

Jennifer Romero Sanmiguel

Un ano máis, o tempo pasa e achégase o Nadal e as súas consabidas consecuencias séntense preto, o impacto medioambiental é irremediable. Nestas datas, xéranse uns gastos enerxéticos superiores ós do resto do ano, rexístrase un maior consumo de productos e aumenta a cantidade producida de residuos. Se en calquera época do ano un consumidor medio xera ó día 1 Kg de lixo doméstico, durante o Nadal achegámonos ós 2 Kg. É ben sabido que durante esta etapa do ano o comportamento da maioría dos cidadáns vólvese contrario ós principios básicos para o desenrolo sostible. Catro son os frentes nos que tomamos menor conciencia co medio.

En primeiro lugar, a xa citada producción masiva de lixo, ante a que se propón a estricta clasificación dos obxectos desbotables por materiais, para logo depositalos nos contedores oportunos. Tamén facer “limpeza” de roupa, mobles e demáis trastes que faga tempo que non se utilicen. De feito, existen organizacións que se encargan de recoller e enviar estes obxectos (aqueles que están en mellores condicións) a países do Terceiro Mundo, co cal, tamén contribuímos á creación de postos de traballo.

O seguinte punto importante, e se cadra, un dos máis debatidos, é o das árbores. Esta costume ven importada das tradicións centroeuropeas e escandinavas e como principal símbolo, cada ano está presente en millóns de fogares. En España mércanse anualmente preto de 1.700.000 árbores de Nadal, e a maioría non sobrevive ó mes que de media pasan dando acollida ós agasallos oportunos. A costume está arraigada na sociedade de tal maneira que todos teñen o desexo de adornar unha árbore cada Nadal, este feito fixo que dende fai uns anos se cultiven e se poñan á venda grandes cantidades de árbores naturais destinadas específicamente para estas datas. Pero o problema dase cando se achega Xaneiro, e as rúas se enchen de pequenas árbores moribundas que agonizan á veira de milleiros de contedores o ter rematada a súa función decorativa.

As diferentes asociacións ecoloxistas toman posturas semellantes ante este feito, todas aconsellan non mercalos, ainda que proceden de plantacións específicas, porque os procesos de replantación propostos non resultan efectivos; pero por outra banda, as árbores feitas con materiais sintéticos ofrecen un maior índice de contaminación xa que están elaborados con metais e plásticos, que conlevan un uso de recursos limitados e non renovables, e son tratados con productos químicos moi nocivos. A proposta que estes grupos ofrecen ó non poder evitar que se merquen árbores, é facer unha boa escolla no momento da compra: Debe tratarse dun exemplar moi verde, e que sempre estea acompañado dun “cepellón” en bo estado, para asegurarnos de que o abeto non sufriu anos e que non ten ningún tipo de parásito; tamén ser require unha maceta grande, unha zona de temperaturas baixas e que se regue periódicamente.

Na mesma liña que as árbores, atópanse outras prantas típicamente navideñas, o acebo e o musgo, ambas especies protexidas o que non impide que se comercialice libremente, e que o seu consumo sexa inadecuado.

Outro dos frentes é o relacionado cos agasallos e o consumismo que se xera nestas datas. As numerosas reunións familiares e os cuantiosos agasallos que se realizan deixan tras de sí unha cantidade inxente de papel, cartón, vídreo e plásticos.

Organizando os residuos conforme a habitual separación de materiais aforraríanse grandes cantidades das mesmas. Sen embargo, se falamos dos agasallos navideños, o problema meirande é o de regalar animais. Os animais, como ven sabemos, non son xoguetes e o feito de adoptar unha mascota implica un compromiso para moitos amos, polo que convertelos en agasallos de Nadal sen o consentimento da persoa que o vai recibir pode facer que a mascota se converta nun estorbo. As mascotas exóticas precisan aínda dunha maior atención, xa que apartalos do seu hábitat natural pode afectalos moito.

Como derradeiro factor a ter en conta para evitar un dano excesivo ó medio ambiente durante o nadal hai que falar do gasto enerxético que se produce nas cidades. Ainda que segue sen redactarse unha normativa seria e xeneralizada que regule a iluminación navideña, existen moitas alternativas para frear o consumo desmedido de enerxía; bombillas de baixo consumo, microbombillas, límite de horas de encendido... son algunhas das propostas máis apoiadas. Neste tema, pódese sinalar que un grupo de conservacionistas denunciaron a corporación de goberno de Madrid, que permitiu que se gastasen 3,5 millóns de euros nun alumbrado que emitía unhas 3000 toneladas de CO2 á atmosfera en tan só 2 meses.

Etiquetas: ,

22 maio 2007

GPS

Pedro Piñeiro Rodríguez

O Sistema de Posicionamiento Global (máis coñecido como GPS, ou o seu nome correcto NAVSTAR GPS) é un sistema global de navegación por satélite (GNSS), o cal permite determinar en todo o mundo a posición dun obxeto, unha persoa, un vehículo ou unha nave, cunha precisión de ata centímetros, ainda que o habitual son uns poucos metros. El sistema fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

O GPS utilizase na navegación terrestre, marítima e aérea, moitos coches incorporan na actualidade para atopar direccións ou indicarlle a situación á grúa. Tamen se utiliza no salvamento, deportes nauticos e aereos, acampada e ocio. Asi coma no “xeocaching” , actividade que consiste en buscar "tesouros" agochados e para o rastreo e recuperación de vehículos.

O GPS funciona mediante una rede de 24 satélites (21 Principais e 3 de axuda) na órbita sobre o globo, a 20.000 km, con traxectorias sincronizadas para cubrir toda a superficie da terra. Cuando se desexa determinar a posición, o aparato que se utiliza para iso localiza automáticamente como mínimo catro satélites da rede, dos que recibe unhas señais indicando a posición e o reloxo de cada un deles (a hora da zona na que se atopa cada satelite). Despois utilizando estas señais, o aparato sincroniza el reloxo do GPS e calcula o retraso das señais, e decir, a distancia ó satélite. Por "triangulación" calcula la posición en que éste se encuentra.

A antigua Unión Soviética tiña un sistema similar chamado GLONASS, aora xestionado pola Federación Rusa.

Actualmente a Unión Europea intenta lanzar seu propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado 'Galileo'


A continuación adxunto unha lista coas 3 cousas indispensables para que fincione un GPS:

1º Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con traxectorias sincronizadas para cubrir toda a superficie do globo terraqueo. Máis concretamente, repartidos en 6 planos orbitais de 4 satélites cada un. A enerxía eléctrica que requiren para o seu funcionamiento adquierena a partir de dous paneis compostos de celas solares adosadas a seus costados.

2º Estacións terrestres: envían información de control ós satélites para controlar as órbitas e realizar o mantemento de toda a constelación.

3º Terminais receptores: que nos indica a posición na que nos atopamos, coñecidas tamén como unidades GPS, son as que podemos adquirir nas tendas especializadas.

Etiquetas: ,

21 maio 2007

TECNICAS DE ANIMACIÒN

Andrea Tilves Fernández

Imos a falar das técnicas de animación para cinema o primeiro paso e a creación dos
fotogramas, a continuación agregar a cor e por ùltimo e filmar todos los fotogramas.1PASO: O proceso de creación do fotograma intermedio para rellenar a acciòn entre duas posicions claves, poden ser creadas con a computadora dibuxar o movemento intermedios os puntos correspondentes calculando a distancia do punto medio a repetición do càlculo do punto mediopode xenerar a ilusión dun movemento fluído e continuo.

2PASO: O pintado a man dos celuloides animados e outra das tecnicas de animación nun proceso laborioso:Un ilustrador profesional fai 25 celuloides por dìa .En ocasiòns os celuloides se apilan para facer diferentes imàxenes .Cando se apilan un gran nùmero de celuloides,as capas transparentes se fan lixeramente opacas,logo o ilustrado debe compensar ese efecto variando as cores das imaxes,este proceso a menudo provoca errores.As computadoras poden eliminar estos errores . O pintado por computador autiliza un proceso de coloreado,no que o artista especifica a cor.3PASO:
Unha vez pintados os fotogramas,e necesario firmalos.A capacidade de controlar unha filmadora virtual como unha das tecnicas de animación,combinada con as potentes feramentas de montaxe de vidio dixital,permiten o animador completar a película totalmente do entorno xenerado por a computadora.

Etiquetas: ,

A REVOLUCIÓN DOS SMS

Silvana Lema Saborido

O servizo de mensaxes cortos ou SMS(Short Message Service) é un servizo disponible en todos os teléfonos móviles que permite o envio de mensaxes cortos(tamén txts ou msjs) entre teléfonos móviles, teléfonos fixos e outros dispositivos de man. SMS foi diseñado orixinalmente como parte do estándar de telefonía móvil dixital GSM, pero na actualidade está dispoñible nunha amplia variedade de redes, incluíndo as redes 3G.

O uso de novas tecnoloxías certamente teñen algo de moda en moitos casos algúns productos e servizos deste tipo non sobreviven as exixencias do mercado e á realidade do uso cotiá. Sen embargo aqueles que cobren unha necesidade real, que teñen un uso simple, que aumentan a productividade e/ou reducen os costos, é dicir que en definitiva ofrecen un valor añadido a aqueles que o usan,esos, acaban por imponerse incluso nos casos que ninguén o esperaba. Ocaso reciente máis emblemático é o dos mensaxes de texto a móviles ou SMS que se convertiron nunha ferramenta de comunicación tremendamente popular e extendida.

Agora tamén hai mensaxes que se autodestruén en 40 segundos,con este sistema xa non te arrependirás nunca máis de enviar ese mensaxe que logo van lendo máis persoas das que ti querrías que o houbesen lido.Cando o mensaxe é enviado, o receptor recibe un aviso co nome da persoa que o envia e un enlace ao mensaxe. Tras abrilo, o texto desaparecerá en 40 segundos.

En España, o crecente aumento do negocios dos mensaxes SMS creou negocios en torno ao envio de logos, sintonías ou xogos para móviles, pero sobre todo gracias os concursos televisivos.

¿QUÉ SIGNIFICAN OS DIFERENTES TIPOS DE MENSAXES?

Á hora de enviar unha mensaxe empleando un dos métodos SendMessageFull, deberá establecer un tipo de mensaxe. Éste pode ser un dos seguintes:

TEXTO: Unha mensaxe de texto estándar de 160 caractéres.

UNICODE: Unha mensaxe que contén caracteres Unicode. A lonxitude máxima de unha mensaxe Unicode é de 70 caracteres.

SmartMessage: Unha mensaxe que é conforme o formato Smart Message (Mensaxe intelixente). Este tipo deberá establecerse cando se envíen logotipos de operadores, tonos de chamada, mensaxe WAP Push, etc.

BINARIO: Para enviar datos binarios sin procesar o teléfono desexado. Utilízase principalmente para enviar mensaxes a dispositivos distintos de teléfonos móviles. Os logotipos de operadores, tonos de chamada , etc.

Etiquetas:

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Noelia Quintáns Doce

A necesidade de dotar á policía de medios acordes cos tempos provocou no seno da mesma se creasen as Unidades de Policía Científica,con obxecto de dar resposta, a través da ciencia e a tecnoloxía,á actividade criminal.
Os policías que traballan nestos cometidos, polo xeral,non se van cara a cara cós delincuentes.O seu son as pequenas mostras e/ou os rastros casi invisibles deixados polos que están ao outro lado da lei.Co seu traballo, estos homes e mulleres da Policía Científica teñen suficiente para descubrir e describir as circunstancias nas que se produxo un feito con tanta claridade como se houberan estado alí.

Dende cheques falsos, entradas de fútbol, recibos ou cartas manuscritas, ata pelos humanos, restos de sangue ou de semen ;pasando por un amplo abanico de probas inculpatorias.

Coa axuda da tecnoloxía, que non deixa de avanzar cada vez máis rapidamente, e có uso combinado de vellas e novas técnicas criminalísticas(ADN,PCR,balística, huellas dactilares), a policía combate eficazmente o crimen, espelcialmente os casos “insolucionables”.
O crecemento da tecnoloxía forense facilitou a colección e o intercambio da información entre as axencias de xustiza criminal de todo o mundo.

Dentro da organización do CNP, e no Área da Policía Científica, definense, as seguintes sub-especialidades:A RESEÑA POLICIAL:

É a dilixencia que ten por fin establecer ou delimitar a identidade dunha persoa ou cousa, mediante técnicas que determinan a indudable conformidade identificativa dun suxeito en previsión de que utilice nome falso, para establecer os seus posibles antecedentes policiales, xudiciales ou penitenciarios. Para iso unha das cousas que han de utilizar é: a utilización do sistema automático de identificación dactiloscopia(sistema NEC)

LOFOSCOPIA:

A lofoscopia é o procedemento da idientificación persoal basado no estudo e examen dos debuxos que forman as crestas e surcos papilares das llemas dos dedos(dactiloscopia), as palmas das mans(quiroscopia),ou as plantas dos pés(pelmatoscopia),como método.

DOCUMENTOSCOPIA:
É a técnica que trata de establecer a autenticidade ou falsedade dun escrito ou documento.

FOTOGRAFÍA POLICIAL:

Policialmente, a imaxen proporciona a estos profesionais da seguridade pública, a información necesaria para o esclarecemento de feitos delictivos e a identidade dos seus presuntos autores, co fin de poñelos a disposición das autoridades xudiciais.
Unha técnica policial da fotografía é a macrofotografía; que consiste en obter grandes imaxes de cousas moi pequenas.

BALÍSTICA:
A balística é a ciencia que estuda o movemento dos corpos no espazo, e sobre todo, dos prollectiles das armas de fogo.NOVAS TÉCNICAS POLICIACOCIENTÍFICAS:

O Ácido Deoxiribonucléico, mais coñecido como ADN, todavía é unha ferramenta revolucionaria da identificación en moitas policías do mundo. Sen embargo, actualmente, ben adaptándose ou incluso adiantándose a acción delictiva, a Comisaría Xeneral da Policía Científica do Corpo Nacional de Policía, conta con medios precisos e sofisticados para realizar probas de identificación de persoas a través da huella xenética (ADN
e PCR)que permanecen durante varios siglos nos líquidos biolóxicos humanos.

Así mesmo existe un laboratorio de análisis da voz que pode chegar a determinar aspectos fundamentais nunha investigación das realizadas a diario polos homes e mulleres adscritos a labores da Policía Xudicial; tales como a nacionalidade ou orixen xeográfico, a idade, o estado anímico, o sexo, etc. de calquer sospeitoso
As innovacións producidas na tecnoloxía han optimizado a colección, a comparación e o intercambio de evidencias, mellorando a resolución de feitos criminolóxicos. Os increíbles avances ocorridos xa en anos recentes e os que nos deparan para un futuro cercano, según expertos da ciencia policiaco-forense, fan ou farán albergar aos profesionais da policía, moitas promesas.

Etiquetas:

A BIOTECNOLOXIA

Daniel Barral de Jesús

A biotecnoloxia é a tecnoloxia baseada na bioloxía, especialmente usada na agricultura, farmacia, ciencia dos alimentos, ciencias forestais e na medicina.Tamén poderíase dicir que a biotecnoloxia é toda aplicación que utilice sistemas biolóxicos e organismos vivos para a creación ou modificación de productos.

A biotecnoloxia ten diferentes subíndices:

· A biotecnoloxia humana: esta consiste en quitarlle un fragmento de ADN a unha persoa e con esto pódese determinar diferentes causas, como a paternidade de algunha persoa, para investigar en enfermidades hereditarias, etc.· A biotecnoloxia ambiental: esta clase de biotecnoloxia refírese a aplicación de procesos biolóxicos modernos para a recuperación do medio ambiente ou dalgún desastre biolóxico ( como na caso de Galiza, os vertidos de fuel oíl nas costas galega ). Tamén se usan estes microorganismos para a limpeza de augas residuais e para a purificación do aire, entre outras.

· A biotecnoloxia alimenticia: esta, sen ningunha duda é da que máis se fala na sociedade en xeneral, xa que con esta tecnoloxia prodúcense os organismos modificados xeneticamente ( OMX ), ou tamén chamados alimentos transxénicos. Moitas empresas internacionais moi coñecidas, elaboran estes productos nos seus laboratorios, para un consumidor que ve, que ese producto dúralle moito máis tempo ou parece de boa calidade, pero estes productos solo traen beneficios para estas grandes empresas, para o consumidor ningún, xa que os productos que venden están o mesmo prezo cos non manipulados, ou con moi pouca variación no prezo.

Os transxénicos teñen algún beneficios, como por exemplo:

· Alimentos con máis vitaminas, minerais e proteínas e menor contido de graxa.

· Cultivos resistentes as séqueas, as pragas de insectos, a causa atmosféricas,etc.

· Maior conservación de froitas e legumes.

Pero tamén hai xente que di, que estes productos poñen en perigo a salud humana, creada novas enfermidades perigososas e alerxias.

A biotecnoloxia pode ser un gran avance para ao futuro, pode erradicar enfermidades, eliminar a fame do mundo,intentar eliminar a contaminación, pero sen ningunha duda vai ser moi criticada polo seu risco para o ser humano

Etiquetas: