08 fevereiro 2008

A FINSA

Rubén Castiñeiras Mondragón

O que hoxe e a actual FINSA eran un aserradeiro en Ames (Coruña) fundado en 1931 e propiedade de Dn. Manuel García Cambon .En 1946 transformase en finanacieiera madereira cun capital de 5,1 millons de pesetas. En 1963 monta unha das primeiras fábricas de taboleiros de partículas. Logo 1969 instala unha segunda en santiago de Compostela .Logo entre1973e1977 instala plantas de metalinizado e aserradeiro automático, mais tarde en 1981 inicia a fabricación de taboleiros de medida densidade e moderniza a sua fabrica en Padrón (Coruña) e adquire uns tanques de formol para as suas fabricas o que causa en Santiago de Compostela unha gran contaminación do aire.

Hoxe en día a industria do sector forestal en Galicia esta representada por ENCE no sector da celulosa e FINSA no sector da producción de taboleiro. Nos dez últimos anos estamos apreciando un retroceso na producción de taboleiros a consecuencia da escaseza e un gran despegue espectacular do taboleiro de fibras de eucalipto que vai a ser o gran beneficiado dos importantes crecementos que presenta a especie. En Galicia o 80% da madeira aserrada transformase no exterior,Galicia e unha potencia forestal pero podría selo moito mais segundo os datos do ultimo informe da patronal galega do sector –Monte Industria- dan conta da porcentaje de producción dun recurso propio que aproveitan outras autonomías para sacar beneficio.Agora mesmo a e unha industria punteira no sector do taboleiro pero para todo isto instalou unha gran tecnoloxia para fabricar mais taboleiros e mais rápido.


A causa destes procesos agora mesmo provoca unha gran contaminación nos concellos que está instalada vemos o caso de Pontecesures que e un dos concellos que sofre mayor contaminación. Este concello leva moitos anos coitando contra a finsa pero e moi difícil pelear nestes temas contra a FINSA prque a sua riqueza e moi grande,tamen se fixeron varias probas das contaminación da finsa que demostra que ao largo de moitos anos a FINSA pode producir enfermedades nas persoas .As empresas madereiras en Galicia que contaminan non seguen as normas postas pola Xunta non as respetan e a xunta non fai nada por elo e non informa a sociedade pola calidade do aire en Galicia polo que a xente non mostra interés ningún polo cambio climático da nosa terra .Últimamente nos colexios estaselle mostrando aos rapaces videos sobre o cambio climático en Galicia para conciencialos sobre eso e que poidan contribuir nas suas casas.

Etiquetas:

O CAMBIO CLIMÁTICO

Javier Caamaño Vázquez

Neste noso tempo, existe un forte acordo entre os científicos de todo o mundo, que di: o clima verase afectado no próximo siglo por causa do aumento da concentración de gases invernadoiro
(como por exemplo: dióxido de carbono, metano, oxidos nitrosos clorofluorocarbonos). Estes gases que acabo de nomear están atrapando unha forte radiacion infravermella terrestre e os científicos esperan que esto provoque un aumento global das temperaturas planetarias de entre 1,5 e 4,5 graos centigrados.

O quencemento global
traerá consigo moitas mais desgrazas e problemas. A parte de que as temperaturas da terra aumenten. Os científicos din que en menos de 50 anos o calentamento global das terras fara que se derritan alguns dos mais grandes bloques de xeo do mundo facendo asi que aumente o nivel da auga nos mares, deforestacions e inundacions que afectaran a 2000 millons de persoas.

O efecto invernadoiro
é un fenomeno natural que desarrollou a terra para permitir que exista a vida. O planeta esta cuberto por unha capa gasosa chamada atmosfera esta capa permite que so entren alguns rayos solares para que quenten a terra, a terra o quentarse tamen emite calor pero aora a atmosfera impide que todos os gases que emite a terra cando esta quente saian o exterior da atmosfera facendo asi que se quente cada vez mais a terra.

Para solucionar o cambio climatico podemos facer varias accions:
1. Intentar usar mais o transporte publico
2. Aforrar mais electricidade
3. Evitar entre todos a deforestacion
4. Reciclar os productos que non utilizamos e os que tiramos o lixo
5. Intentar que os donos das grandes empresas contaminen menos e que deixen de emitir gases contaminantes a atmosfera.

E como estas accions moitas mais que temos o noso alcance para poder entre todos evitar o quencemento global.

Etiquetas: